Frivillige

Salomon Rondane 100 er helt avhengig av frivillighet for å få gjennomført et vellykket arrangement. Vi har behov for personer ved start/mål, sjekkpunkter og til andre oppdukkende behov. Er du interessert i å hjelpe til og samtidig oppleve fantastisk natur? Ta kontakt på info@rondane100.no

 

© 2019 by Rondane100

Org. nr 924 344 687

Kontonummer 1885.18.69154